/Files/images/батькам.png

Увага!!!

Шановні батьки майбутніх першокласників!

Адміністрація КЗ «Площанський ліцей» нагадує, що з 01.04.2021 року розпочинається набір учнів до 1 класу на 2021/2022 навчальний рік.

Перелік документів, необхідних для прийому дітей до 1-го класу:

1. Заява батьків,або осіб, що їх замінюють;

2. Копія свідоцтва про народження дитини;

3. Медична довідка.

Наш заклад – це:

- індивідуальний підхід до кожного учня;

- уроки з використанням інноваційних засобів навчання та сучасних педагогічних технологій;

- креативний та творчий педагогічний колектив;

- громадсько-активний ліцей

У зв’язку з карантином за інформацією звертатися за телефонами:

0992519003 – директор ліцею;

0990555192 – заступник директора.

Ми чекаємо на Вас та Ваших дітей.

Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників

З метою поширення практики організації різних форм роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку та виконання п. 7 підрозділу 1 «Дошкільна освіта» підрозділу 1.1 «Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти» обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІІ, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації повідомляє, що з 1 березня по 31 березня 2021 року проводяться Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників області.

Інформаційно-технічний супровід зазначеного заходу забезпечує Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти», на сайті якого (http://edu-post-diploma.kharkov.ua) розміщено посилання на сторінку «Інтернет-збори для батьків майбутніх першокласників».

ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

Відповідно до пункту 6 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, заклади загальної середньої освіти Великобурлуцької селищної ради з 1 квітня по 31 травня 2021 року проводитимуть прийом документів про зарахування дітей до перших класів на 2021/2022 навчальний рік.

У період карантину прийом документів та їх копій (заява про зарахування до закладу загальної середньої освіти (зразок додається) та копія свідоцтва про народження дитини) здійснюватиметься:

Варіант І

шляхом їх подання електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису на електронні адреси:

Комунальний заклад «Площанський ліцей Великобурлуцької селищної ради»23336429@mail.gov.ua або ploshanska-18@ukr.net

Додаток 1 до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (пункт 4 розділу І)
Зразок заяви Директору Комунального закладу «Площанський ліцей Великобурлуцької селищної ради» Костенко Т.М.Директору _______________________ (повне найменування закладу освіти) _________________________________ (прізвище та ініціали директора) _________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини), який (яка) проживає за адресою: ________________________________ (адреса фактичного місця проживання) Контактний телефон: ______________ Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати _______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)
до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ____________________________________________________________________, на денну (або обрати іншу з наведеної нижче довідкової інформації) форму здобуття освіти. Повідомляю про: наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________); (назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)
навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________; (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри) роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________; (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада працівника закладу освіти) навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);
потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити); (* зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами) інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ____________________________________________________________ Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах. Додатки: (копія свідоцтва про народження дитини; медичну довідку за формою №086-1/о зобов’язуюсь надати після завершення або послаблення карантинних заходів); для дітей з особливими освітніми потребами: висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; (за переліком згідно з пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)
_________ ________________ дата підпис
Варіант ІІ

попередньо записатися на прийом до директора за телефонами:

Комунальний заклад «Площанський ліцей Великобурлуцької селищної ради» Костенко Тетяна Миколаївна 0992519003

прийти в зазначений час (в засобах індивідуального захисту) до закладу загальної середньої освіти з заявою про зарахування та копією свідоцтва про народження дитини.

Варіант ІІІ

електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти:

ознайомтесь з детальною ілюстрованою інструкцією;

зареєструйтесь в системі електронної реєстрації в заклади загальної середньої освітитут;

оберіть заклад загальної середньої освіти серед перелічених;

створіть заявку та відправте її.

УВАГА!

Серед необхідних документів для вступу до закладу загальної середньої освіти є медична довідка учня про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду за формою № 086-1/о. Але оскільки на час карантину в амбулаторіях не проводяться огляди, цю довідку можна буде надати пізніше. Коли саме — наразі невідомо.

Оригінали документів можна буде подати після завершення або послаблення карантинних заходів.

Додатково після завершення або послаблення карантинних заходів адміністрація закладу загальної середньої освіти може перевірити оригінал документу (або запросити його копію),який підтверджує місце проживання дитини: (паспорт одного з батьків або витяг з реєстру (при наявностіID-картки), копія та оригінал договору про оренду квартири юридично завірений, інші офіційні документи (оригінал та копія), що засвідчують місце проживання дитини) та інформацію про проведені щеплення, що міститься у формі № 063/о.

Довідкова інформація

Закон України "Про освіту"

Стаття 9.Форми здобуття освіти

1. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна.

2. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

3. Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

6. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

7. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти - це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

8. Педагогічний патронаж - це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

9. Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу.

10. Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Кiлькiсть переглядiв: 271

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.