Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, духовного потенціалу українського народу, вихід вітчизняної науки і культури на світовий рівень. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування української еліти.

То ж виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної чи творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики. Обдарованість – складне, багатогранне явище. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу.

Метоюроботи з обдарованими учнямє створення освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості шляхом здійснення переходу від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку; задоволення потреб суспільстваутворчих, обдарованих учнях; реалізація процесу пошуку, відбору йтворчого розвитку обдарованих дітей шляхом упровадження традиційних і інноваційних форм і методів навчання.

План роботи зі здібними та обдарованими дітьми спрямований на реалізацію нижчезазначених завдань:

-задовольнити пізнавальні потреби учнів;

-забезпечити розумовий розвиток школярів;

-створити позитивне емоційне поле для стимулювання розвитку особистості;

-сприяти саморозвитку, само оцінюванню та самореалізації потреб;

-сформувати почуття постійного прагнення до засвоєння нових знань та оволодіння українською мовою та літературою на високому рівні

ПЛАН заходів

щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді

№ з/п Заходи щодо реалізації Указу Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми
1.1 Організовувати та координувати роботу з обдарованими учнями До 14.09. Адміністрація школи
1.2 Розглядати на нарадах, педрадах, шкільних та районних методичних об’єднаннях вчителів з навчальних предметів питання роботи з обдарованими учнями Протягом року Адміністрація школи, керівники МО
1.3 Впроваджувати в практику роботи вчителів системи захисту обдарованих учнів від стресів та емоційних перевантажень Постійно Психологічна служба УОКС
1.4 Залучати педагогічних працівників до участі у Всеукраїнських програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня з питань роботи з обдарованими дітьми Постійно Адміністрація школи
1.5 Вивчати та поширювати досвід роботи окремих вчителів та закладів освіти району з організації роботи та виявлення і підтримки обдарованих дітей Постійно УОКС, керівники ЗЗСО
1.6 Проводити засідання з питань організації та проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН для керівників учнівських наукових товариств Щорічно, жовтень Адміністрація школи
1.7 Висвітлювати здобутки обдарованих дітей на сайті ліцею Постійно Кириленко Л.В.
2. Система пошуку обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку
2.1 Оновлювати банк даних „Обдарованість” Постійно, на початок року Заступник директора з навчально-виховної роботи
2.2 Організовувати та проводити науково-практичні семінари, «круглі столи», психологічні тренінги для вчителів, які працюють з обдарованими учнями Постійно Психологічна служба УОКС
2.4 Виявляти, здійснювати підтримку та супровід обдарованих дітей серед дітей-інвалідів, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях, тощо Щорічно Заступник директора з НВР
2.5 Проводити моніторинг участі та результативності обдарованої молоді в конкурсах, олімпіадах, тощо І, ІІ семестр Заступник директора з НР
3. Організація навчально-виховного процесу у роботі з обдарованими дітьми
3.1 Спланувати заходи щодо виявлення, підтримки і розвитку обдарованих та талановитих дітей у ліцеї Щорічно до 10.09 Психолог школи
3.2 Брати участь у інтелектуально-творчих конкурсах для здобувачів освіти Постійно Заступник директора з НВР
3.3 Організувати роботу гуртків Вересень Адміністрація школи
3.4 Організовувати та проводити учнівські конференції Постійно Вчителі-предметники
3.5 Забезпечити проведення І (шкільного) та участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Щорічно Адміністрація школи, вчителі-предметники
3.6 Організувати роботу наукових учнівських товариств МАН Постійно Адміністрація школи
3.7 Забезпечити участь у проведенні районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Щорічно Адміністрація школи
3.8 Брати участь у районних, регіональних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, спортивних, туристичних змаганнях Щорічно Адміністрація школи
3.9 Брати участь у І (районному) етапі Всеукраїнських учнівський турнірів Щорічно Адміністрація школи
3.10 Залучати здобувачів освіти до проєктної діяльності Постійно Вчителі-предметнимки
3.11 Сприяти участі учнів у літніх мовних таборах(групах) Щорічно Адміністрація школи
3.12 Сприяти діяльності органів учнівського самоврядування у закладах освіти району Постійно Заступник директора з НВР
4. Забезпечення соціально-правових гарантій
4.1 Проводити урочистості з нагоди нагородження обдарованих учнів, які досягли протягом навчального року найбільших творчих результатів Постійно Адміністрація школи
4.2 Забезпечувати участь обдарованих учнів в олімпіадах усіх рівнів, турнірах, фестивалях, виставках, змаганнях тощо Постійно Адміністрація школи
4.3 Забезпечувати участь обдарованих і талановитих дітей у заохочувальних заходи, концертах, виставах, екскурсіях тощо Постійно Адміністрація школи
5. Стимулювання та соціальний захист обдарованих дітей та педагогічних працівників
5.1 Сприяти організації оздоровлення обдарованих дітей у державних та пришкільних закладах відпочинку Згідно квоти УОКС
5.2 Нагороджувати дипломами, грамотами, подяками переможців районного етапу конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань, виставок Постійно УОКС, центр дитячої та юнацької творчості
5.3 Нагороджувати дипломами, грамотами, подяками учнів-переможців районного етапу конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів, змагань, виставок тощо Постійно ОТГ, УОКС
5.4 Нагороджувати дипломами, грамотами, подяками Управлінням освіти, культури та спортупедагогічних працівників закладів освіти району, які підготували переможців районного, обласного етапів конкурсів, олімпіад, змагань, тощо Постійно ОТГ, УОКС
5.5 Відзначати дипломами, грамотами, подяками Управлінням освіти, культури та спорту педагогічних працівників закладів освіти району, які підготували переможців районного, обласного етапів конкурсів, олімпіад, змагань Щорічно УОКС
5.6 Нагороджувати грошовими преміями педагогічних працівників, які підготували переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (МАН), інших конкурсів Щорічно УОКС

Аріна Куценко - Лауреат І ступеня у номінації "Народні майстри - Образотворче мистецтво"

Аріна Куценко відвідує гурток образотворчого мистецтва в КЗ "Дитяча музична школа". Нещодавно дівчинка стала Лауреатом І ступеня у номінації «Народні майстри – Образотворче мистецтво» в дистанційному міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Сяйво Хортиці», що відбувся за підтримки Уряду Республіки Болгарія, Міністерства освіти та науки Болгарія та благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Злагода». Так тримати!

/Files/images/-------------------------------------.jpg/Files/images/-------------------------------------------------------------------.jpg /Files/images/-------------.jpg /Files/images/---------------------------------------------------.jpg

Придацька Єва - Лауреат І ступеня у номінації "Витинанки Великодньої тематики"

Придацька Єва відвідує гурток образотворчого мистецтва в КЗ "Дитяча музична школа". Нещодавно вона була нагороджена дипломом учасника Обласного Відкритого конкурсу дитячого малюнку «Хліб у моїй уяві», а також дівчинка взяла участь в Обласному відкритому конкурсі дитячої творчості "Великодня писанка - 2021" та стала Лауреатом І ступеня у номінації «Витинанки Великодньої тематики». Бажаємо творчих успіхів! Так тримати!

/Files/images/-------------------------.jpg /Files/images/----------------------------- --------.jpg/Files/images/----------------------------------- ------.jpg /Files/images/-------------------------------------------------------------------------------.jpg

Прасол Данило - переможець обласного конкурсу для дітей та молоді "Місцеве самоврядування - це ми!"

/Files/images/-----------------------------.jpg

Прасол Данило бере участь у всіх загальношкільних заходах та заходах класу. У шкільному колективі виконує обов’язки голови учнівського самоврядування «Фенікс». Данилу притаманні справжні лідерські якості, має активну життєву позицію. Він вміє організовувати навколо себе дітей та є прикладом для учнів як у навчанні, так і в дозвіллєвій діяльності. Учень має високі досягнення у навчанні, є учасником багатьох районних олімпіад, вміє активно мислити та має досить розвинену уяву.

Досягнення:

1) За результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 2019 – 2020 н. р.

- І місце – історія

- ІІ місце– хімія

- ІІІ місце– англійська мова

- ІІІ місце – фізика

2) Переможець обласного конкурсу для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!» (2020 рік)

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Ось і добігли кінця наукові перегони - ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (наукове відділення "історія", секція "археологія"). Захищала честь ліцею учениця 9 класу Вікторія Черняк, якій на 100% вдалося відчути себе у ролі справжнього дослідника.

Бажаємо Вікторії подальших успіхів у навчанні!

/Files/images/00000000000000000000000000034343.jpg /Files/images/0000000000000000043342.jpg

I етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України 2019/2020 н.р.

10 грудня, в рамках проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України 2019/2020 н.р., на базі відділу освіти, культури, спорту та туризму Великобурлуцької ОТГ захищала та презентувала власну дослідницьку роботу у науковому відділенні "Історія" учениця 9 класу КЗ "Площанський ліцей" Вікторія Черняк.

Бажаємо Вікторії подальших успіхів на ІІ (обласному) етапі!

/Files/images/000000000000000343432.jpg

Обласна конференція Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна"

30 листопада 2019 р. відбулася обласна конференція Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна" на базі Харківського територіального відділення Малої академії наук України. Директором комунального закладу "Харківська обласна станція юних туристів" Харківської обласної ради В. А. Редіною було нагороджено почесними грамотами за активну участь у краєзнавчій експедиції ученицю 9 класу КЗ "Площанський ліцей" Вікторію Черняк, учениць 8 класу КЗ "Першогнилицький ліцей" Аріану Ткаченко й Ангеліну Байрамову. Учасниці залучилися до пошуково-краєзнавчої роботи за такими напрямами: "Духовно-культурна спадщина мого народу" (Черняк В., керівник: А. Л. Сизонова, учитель історії), "Географія рідного краю" (Байрамова А., Ткаченко А., керівник: А. М. Демченко, вчитель біології). У подарунок учениці отримали збірник тез науково-дослідницьких робіт.

Бажаємо дівчаткам подальших успіхів у навчанні!

/Files/images/0000000000000000000000343243.jpg /Files/images/00000000000000023432423.jpg

Гра "Естафета мужності"

11 жовтня на базі Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької селищної ради" було проведено військово-спортивну гру "Естафета мужності", присвячену Дню захисника України. Захищав честь нашого ліцею учень 9 класу Володимир Рахільчук, який виборов перше місце на етапі "Ерудований козак", показавши неабиякі знання з історії козацтва та спорту.

Бажаємо Володимиру подальшого досягнення висот!

/Files/images/000000000000000000000343243242.jpg /Files/images/000000000000000003242343.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 585

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.